person holding white ipad on white table

SUGESTYWNA AKCEPTACJA

28 lipca, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Jest ona dla niego „mitem”, którego „wskutek zbyt sugestywnej akceptacji zbiorowej nie poddano dokładnej weryfikacji”. Mi­tem niezgodnym zarówno z danymi psychologicznymi (chodzi tu głównie o […]

a woman and a child

W PLATONIZMIE

23 lipca, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

W platonizmie wyraża je koncepcja ponad­czasowego, samowystarczalnego, niezależnego od działalności poznawczej indywidu­alnego podmiotu – świata idei, którego odzwierciedleniem jest m. in. wiedza nau­kowa. W kantyzmie […]

people sitting on chair inside room

EMPIRYZM LOGICZNY

16 lipca, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Empiryzm logiczny Kok Wiedeńskiego jest dla Piageta koncepcją o tyle niejednorodną, że przyjmuje dualizm zdań empirycznych, stwierdzających konkretne fakty fizyczne i zdań logiczno-matematycznych pojmowanych jako […]

people sitting on chair inside room

KONCENTRACJA NA PROBLEMIE

14 lipca, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Empiryzm logiczny, koncentrując się bowiem na problemie „sposobu, w jaki pewne twierdzenia o zna- czeriu konkretnym ,koordynują się’ ze zdaniami logiczno-matematycznymi” , pominął niemniej ważny […]

eyeglasses with gray frames on the top of notebook

ROZWIĄZANIE PROBLEMU

13 lipca, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Piagetowskie rozwiązanie problemu: Czy wiedza prawomocna wywodzi się z doświadczenia, czy z pewnych a priori danych form wiedzy? — stanowiącego oś tradycyjnego sporu między empirystami […]