boy in white long sleeve shirt writing on white paper

FUNKCJE I ZADANIA NAUCZYCIELA

25 lutego, 2009 Mikołaj Kasprewicz 0

Najbardziej tradycyjny i typowy jest podział funkcji zawodowych nauczyciela na: dydaktyczną, wychowawczą opiekuń­czą środowiskową badawczą i życiowego ukierunkowania młodzie­ży (S. Krawcewicz, 1979). W każdej z […]

woman in black framed eyeglasses holding pen

PRIORYTETOWE ZADANIA

1 lutego, 2009 Mikołaj Kasprewicz 0

Priorytetowymi zadaniami nauczyciela we­dług tego autora są też: opieka nad dziećmi i młodzieżą, diagnozo­wanie sytuacji i potrzeb, socjalizacja i resocjalizacja, przeciwdziała­nie patologiom społecznym. W pracy […]