man and woman sitting on chairs

ZARZUT NIENAUKOWOŚCI

29 sierpnia, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Poza ogólnym zarzutem nienaukowości, kierowanym właściwie pod adresem całej niemal tradycji epistemologicznej, nienaukowości związanej — w tym ujęciu ze spekulatywnym charakterem rozważań, nie poddawanych w […]

person holding click pen

DOŚWIADCZALNA GENEZA

10 sierpnia, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Ideę o doświadczalnej genezie wszelkiej wiedzy prawomocnej twórca epistemo­logii genetycznej werbalizuje jako tezę stwierdzającą generalnie, że „każde poznanie pochodzi od zmysłów i jest pewną abstrakcją […]