boy in gray sweater beside boy in gray and white plaid dress shirt

WSZYSTKIE TYPY PRZEKONAŃ

26 listopada, 2015 Mikołaj Kasprewicz 0

Widoczne jest, iż wszystkie tego typu systemy przekonań społecznych ujmuje on psychologistycznie, a zarazem indywidualistycznie – jako zespół uzgodnionych w danej grupie społecznej poglądów, żywionych […]

three person pointing the silver laptop computer

INDYWIDUALIZM METODOLOGICZNY W PARZE

6 listopada, 2015 Mikołaj Kasprewicz 0

Tak oto indy­widualizm metodologiczny idzie w parze nie tylko z psychologizmem, ale i z natu­ralizmem ontologicznym, sprowadzającym zależności społeczno-kulturowe do prawidłowości „naturalnych” — przyrodniczych. Podporządkowanie, […]