a woman and a child

NAUKA, KULTURA I SZTUKA

13 sierpnia, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Europę konstytuują: nauka, kultura i sztuka. Nauka dała podstawy cy­wilizacji naukowo-technicznej, która ukonstytuowała materialny i spo­łeczny kształt ludzkiego życia o charakterze industrialnym i zurbanizo­wanym. Obecnie, […]

woman carrying white and green textbook

SPROSTANIE WYZWANIOM

4 sierpnia, 2013 Mikołaj Kasprewicz 0

Edukacja, która ma sprostać wyzwaniom stawianym przez pro­cesy integracyjne zachodzące w Europie i świecie, może być rozu­miana i realizowana dwojako. Pierwszy sposób jej pojmowania moż­na […]