man in black jacket wearing white face mask

WSZYSTKIE ZMIANY

15 marca, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

Wszystkie zmiany systemowe i strukturalne winny służyć re­formie programowej, która sytuuje ucznia w centrum działalności szkoły. Zadania ogólne szkoły podstawowej i gimnazjum zachowują swą aktualność […]

man and woman sitting on chairs

PRZY ZACHOWANIU CIĄGŁOŚCI

13 marca, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

Zatem przy zachowaniu ciągłości zadań reformy właściwych dla wszystkich poziomów ks2:tałcenia cechami wyróżniającymi liceum profilowane winny być wiedza ogólna i wysoki poziom umiejętności intelektualnych uczniów.Nieco […]

man in black jacket wearing white face mask

PROGRAM KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

3 marca, 2011 Mikołaj Kasprewicz 0

Program kształcenia ogólnego ma natomiast uwzględniać inte­grację etapów kształcenia gimnazjalnego i zawodowego oraz dawać możliwość nauki w liceum uzupełniającym. Zadaniem kształcenia ogólnego w szkole zawodowej […]