selective focal photo of crayons in yellow box

OKREŚLONA ZMIANA WIEDZY

23 czerwca, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Wiedza naukowa — w swym rozwoju — ulega ciągłym przemianom ilościowo- -jakościowym, które są skutkiem stałego przeorganizowywania składników wiedzy dotychczasowej i pewnych nowych elementów, według […]

boy in white long sleeve shirt writing on white paper

CHARAKTER ODNIESIENIA

14 czerwca, 2014 Mikołaj Kasprewicz 0

Zwróćmy uwagę na założony w tym ujęciu charakter odniesienia przedmiotowego twierdzeń wiedzy naukowej lub potocznej. Otóż odniesieniem przedmiotowym wiedzy logiczno-matematycznej (potocznej, naukowej) są odpowiednie umysłowe […]