person using laptop

ŚCISŁA WSPÓŁPRACA

25 grudnia, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

Wymaga to ścisłej współpracy szkół wyższych kształcących nauczycieli i różnych ogniw edukacji. Rozwiązaniu wymienionych problemów edukacyjnych towarzyszyć powinny zmiany w doktrynie kształcenia nauczycieli, w programach […]

man in gray shirt facing sticky notes

W ŚRODOWISKU NAUCZYCIELSKIM

8 grudnia, 2012 Mikołaj Kasprewicz 0

W środowisku nauczycielskim błędy systemowe objawiają się narasta­niem postaw głębokiej kontestacji przy deklarowanej werbalnie aproba­cie zasadniczych zmian. Pisali o tym w swoich opracowaniach m.in. Z. […]