girl in blue jacket holding white and brown short coated puppy

BEZPOŚREDNIE OPARCIE WIEDZY

24 czerwca, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Z drugiej jednakże strony, empiryzm tradycyjny myli się również, uważając, że wszelka wiedza prawomocna (empiryczna, logiczno-matematyczna) wywodzi się z doświadczenia. Nic istnieje bowiem wiedza bezpośrednio […]