group of people wearing white and orange backpacks walking on gray concrete pavement during daytime

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

25 sierpnia, 2009 Mikołaj Kasprewicz 0

W szkole pod­stawowej w klasach I-III nauczyciele mają obowiązek sporządzać oceny opisowe (również oceny klasyfikacyjne), zaś w klasach IV-VI szkofy podstawowej oraz w klasach gimnazjalnych […]

person using laptop

OCENY Z ZACHOWANIA

5 sierpnia, 2009 Mikołaj Kasprewicz 0

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego dotyczą także oceny z zachowania. Należy ustalić, w jaki sposób odnotowywane będzie zachowanie w poszczególnych sytuacjach, jaki będzie sposób formułowania oce­ny klasyfikacyjnej […]