RAMOWE OKREŚLENIE

woman in black coat sitting on chair

Określa on w sposób ramowy zakres i charakter zmian rozwojowych, m. in. w obrębie związanych z nauką sfer świadomości społecz­nej: w obrębie samej wiedzy naukowej, w obrębie społecznej świadomości meto­dologicznej stanowiącej społeczno-subiektywny kontekst praktyki badawczej, z drugiej zaś strony — metodologiczno-teoretyczny współczynnik poszczególnych systemów wiedzy naukowej oraz w obrębie epistemologicznej refleksji nad nauką. Jakościowe i ilościowe przemiany rozwojowe w obrębie wymienionych sfer są zawsze określone funkcjonalnie. W szczególności określona ramowo, historycznie zmienna funkcja obiektywna przypada filozofii — epistemologicznej refleksji nad nauką.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!