WYPUNKTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI

boy in black hoodie sitting on chair

W sposób efektywny, nowe elementy bezpośredniego, subiektywnego kontekstu społecznego o charakterze prewidystycznym kolejnej (w porównaniu z T) fazy rozwojowej odnośnego typu (odnośnych typów poza­naukowej praktyki społecznej)”.Wypunktujmy pewne właściwości rozwoju nauki widzianego z perspektywy epistemologii historycznej. Otóż, rozwój nauki jest zdeterminowany przez ramowe, obiektywne prawidłowości funkcjonalno-genetyczne o charakterze społecznym. Ten funkcjonalno-genetyczny mechanizm dopuszcza pewną autonomię nauki, jednakże zasadniczo jest on zrelatywizowany do zewnętrznego kontekstu funkcjo­nowania nauki w ramach całokształtu praktyki społecznej, nie ma więc on w żad­nym wypadku charakteru mechanizmu immanentnego względem czy , to praktyki badawczej, czy wiedzy naukowej.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!