No Image

NOWE FUNKCJE NAUCZYCIELA

25 listopada, 2008 Mikołaj Kasprewicz 0

W zreformowanej szkole utworzono również nowe funkcje na­uczyciela, powiązane z awansem zawodowym. Należą do nich:opiekun nauczyciela stażysty (mentor), którego zadaniem jest wprowadzenie do zawodu młodego […]

No Image

POPRAWNA ORGANIZACJA PRACY

17 listopada, 2008 Mikołaj Kasprewicz 0

Przy poprawnej organizacji pracy osób sprawujących poszcze­gólne funkcje szkoła staje się instytucją wewnętrznie doskonalącą się, sprawnie określającą swoje potrzeby i poprzez ich realizację podnoszącą jakość […]

No Image

KOMPETENCJE PEDAGOGICZNE

4 listopada, 2008 Mikołaj Kasprewicz 0

Mówiąc o naczelnych zadaniach procesów edukacyjnych, szczególnie mocno należy wyeksponować potrzebę uczenia interpretacji zdarzeń i faktów, ich rozumienia i warto­ściowania oraz umiejętność tworzenia nowego ładu […]