INNE SPOJRZENIE NA ZADANIA

women's blue dress shirt

Wiek XXI wymaga innego spojrzenia na zadania systemu edu­kacji w Polsce, która będzie przechodzić wiele zmian jakościowych, związanych m.in. z procesem przygotowania i realizowania progra­mu europejskiego wymiaru edukacji. Obecne polskie społeczeństwo charakteryzują gwałtowne zmia­ny zachodzące w otoczeniu człowieka. Nowe technologie pokazują że procesy rynkowe coraz bardziej mają charakter międzynarodowy, ludzie o różnych kulturach żyją obok siebie, media poszerzają a zara­zem spłycają naszą percepcję świata, zmniejsza się kontakt społecz­ny ludzi. Wychowanie na rzecz integracji europejskiej powinno za­tem odbywać się w kilku płaszczyznach.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!