NOWE FUNKCJE NAUCZYCIELA

three men laughing while looking in the laptop inside room

W zreformowanej szkole utworzono również nowe funkcje na­uczyciela, powiązane z awansem zawodowym. Należą do nich:opiekun nauczyciela stażysty (mentor), którego zadaniem jest wprowadzenie do zawodu młodego nauczyciela;lider zespołu blokowego (przedmiotowego), którego zadaniem jest organizowanie i inspirowanie pracy zespołu oraz pomoc meto­dyczna;lider zespołu wychowawców, którego zadaniem jest organi­zowanie i inspirowanie pracy wychowawców oraz wspieranie i ko­ordynowanie oddziaływań wychowawczych szkoły;lider wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (WDN), którego zadaniem jest koordynacja doskonalenia, badanie potrzeb związanych z rozwojem zawodowym oraz organizowanie niektórych form doskonalenia zgodnie z priorytetami szkoły.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!