KAŻDE Z POJĘĆ

woman in gray sweater holding white and yellow sticky notes

Każde z tych pojęć, korzystając z tego założenia, czerpie swą treść i możliwość odróżniania się od pozostałych.W przypadku zawodu nauczyciela założenie o pełnym przygo­towaniu do zawodu i tym samym pełnych kwalifikacjach zawodo­wych pozostaje w sprzeczności z istotą pracy nauczycielskiej. Kom­petencje, których ona wymaga, bezustannie rozwijają się i stale wy­magają korekt. Dzieje się tak ze względu na swoistość pracy nauczyciela, którą jest niepowtarzalność sytuacji (otwartość, nieste- reotypowość) oraz komunikacyjny charakter tej pracy. Niepowtarzalność sytuacji edukacyjnej, mimo wielu stałych elementów i wytwarzanych przez nie pozorów stabilności, podykto­wana jest pracą z ludźmi.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!