WSZYSTKIE TYPY PRZEKONAŃ

boy in gray sweater beside boy in gray and white plaid dress shirt

Widoczne jest, iż wszystkie tego typu systemy przekonań społecznych ujmuje on psychologistycznie, a zarazem indywidualistycznie – jako zespół uzgodnionych w danej grupie społecznej poglądów, żywionych przez poszczególnych jej członków. Rodzaje treści przekonań społecznych zdeterminowane są — w jego ujęciu – przez rodzaj okoliczności zewnętrznych ludzkiej egzystencji i samą naturę ludzką jako taką. Wynika stąd w szczególności, że podstawą intersubiektywności przekonań społecznych są prawidłowości „naturalne”: określające z jednej strony niezmienną „naturę ludzką”, z drugiej — jednorodność zewnętrznego środowiska.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!