W SPOSÓB POWTARZALNY

boy in black hoodie sitting on chair

W sposób powtarzalny, według określo­nych reguł można oddziaływać na rzeczy, jednak gdy w grę wchodzą osoby – uczniowie, którzy są całością indywidualną i niepowtarzalną nauczyciel nie jest w stanie przewidzieć, przed jakim zadaniem go postawią, jaki problem sformułują do rozwiązania.Drugim czynnikiem przesądzającym o swoistości i istocie pracy nauczycielskiej oraz ciągłym rozwoju kompetencji jest komunikacyjny charakter pracy nauczyciela, która nie jest działaniem technicznym podlegającym nakazom racjonalności instrumentalnej, opartej na logice celu i środka, mimo że jej efektem są zmiany dokonujące się w osobowości ucznia. Praca ta jest działaniem podlegającym impe­ratywom racjonalności komunikacyjnej, odwołującej się do etyki i logiki dialogu (R. Kwaśnica, 1995).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!