NA POZIOMIE WIEDZY POTOCZNEJ

person using MacBook Pro

Prawidłowość ta na poziomie wiedzy potocznej lub naukowej znajduje swój wyraz w hipotetyczno-dedukcyjnych syste­mach przekonań o wzrastającym stopniu abstrakcyjności, zdolnych asymilować i reorganizować według nowych zasad wzrastającą liczbę danych doświadczalnych. Jakkolwiek — gdy pominąć wspomniany wyżej pierwiastek aprioryczny — wszelka wiedza: logiczna, matematyczna i przedmiotowa, w zasadzie wywodzi się gene­tycznie z doświadczenia (w Piagetowskim, znacznie szerszym niż u Milla, sensie „genetyczności”), to jednak jej empiryczny fundament ani nie jest jednorodny, ani stały. Niejednorodność bierze się stąd, że istnieją co najmniej dwie ważne odmiany doświadczenia: tzw. doświadczenie logiczno-matematyczne i tzw. doświadczenie fizyczne.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!