PRIORYTETOWE ZADANIA

woman in black framed eyeglasses holding pen

Priorytetowymi zadaniami nauczyciela we­dług tego autora są też: opieka nad dziećmi i młodzieżą, diagnozo­wanie sytuacji i potrzeb, socjalizacja i resocjalizacja, przeciwdziała­nie patologiom społecznym. W pracy nauczyciela istotne są również -jego zdaniem – orientacja i wspomaganie młodzieży w kształtowa­niu planów edukacyjnych i życiowych, współpraca z rodziną i śro­dowiskiem lokalnym, rozwijanie dialogu społecznego na temat dziecka oraz jego edukacji, podmiotowość oddziaływania szkoły, rodziny i środowiska, ograniczanie zjawiska lęku i przymusu.Priorytetowymi zadaniami nauczyciela we­dług tego autora są też: opieka nad dziećmi i młodzieżą, diagnozo­wanie sytuacji i potrzeb, socjalizacja i resocjalizacja, przeciwdziała­nie patologiom społecznym. W pracy nauczyciela istotne są również -jego zdaniem – orientacja i wspomaganie młodzieży w kształtowa­niu planów edukacyjnych i życiowych, współpraca z rodziną i śro­dowiskiem lokalnym, rozwijanie dialogu społecznego na temat dziecka oraz jego edukacji, podmiotowość oddziaływania szkoły, rodziny i środowiska, ograniczanie zjawiska lęku i przymusu.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!