W KONTEKŚCIE KOMPETENCJI

group of fresh graduates students throwing their academic hat in the air

Znacznie szerzej zadania i funkcje nauczyciela w kontekście je­go kompetencji i powinności zawodowych analizuje Cz. Banach (1996, s. 16). Na pierwszym planie stawia nauczanie i organizowanie procesu uczenia się uczniów, wprowadzanie ich w realny świat przez wielostronną aktywność, problemowe i wielostronne kształcenie, przygotowanie do adekwatnego reagowania na zmiany, samodziel­ności, zdolności do dialogu i negocjacji, przygotowanie do podmio­towego uczestnictwa w procedurach demokracji, do poznawania siebie i kierowania sobą. Do bardzo ważnych zadań nauczyciela zalicza również wychowanie uczniów, wspieranie ich w rozwoju, inspirowanie procesów samowychowania, wpływanie na społeczne postawy młodzieży, współkształtowanie jej charakterów i umiejętno­ści współżycia w klasie.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!