ZDOLNOŚĆ DO CZEGOŚ

man and woman sitting on chairs

Kompetencja w tym rozu­mieniu jest zdolnością do czegoś, zależną zarówno od znajomości wchodzących w nią umiejętności i sprawności, jak i od przekonania możliwości posługiwania się tą zdolnością.Na podstawie analizy literatury przedmiotu można stwierdzić, że kompetencja jest kategorią podmiotową, a jej nabywanie odbywa się w konkretnym układzie sytuacji typowych dla zróżnicowanych śro­dowisk, w których odbywa się socjalizacja jednostki (A. Piotrowski, 1980, s. 94). Optymalny rozwój jednostki polega na aktywne reor­ganizacji i integracji rozmaitych kompetencji nabytych w ciągu ży­cia, przy czym większość kompetencji zawiera w sobie potencjalną zdolność do generowania w sposób twórczy nowych zachowań, róż­norodnych kombinacji i przekształceń przyswojonych elementów.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!