MÓWIĄC O OCENIANIU

three person pointing the silver laptop computer

Z dotychczasowych rozważań wynika, że ocenianie jest:procesem gromadzenia informacji;integralną częścią procesu edukacyjnego;wspieraniem szkolnej kariery uczniów i podnoszeniem ich motywacji do uczenia się.Mówiąc o ocenianiu, należy mieć na uwadze:planowanie procesu nauczania; rozstrzygnięcie co, kiedy i w jaki sposób będzie oceniane; dobranie sposobów gromadzenia in­formacji do różnych form aktywności, uwzględnienie zrównoważe­nia różnych źródeł informacji, które pozwolą określić potrzeby klasy, indywidualne potrzeby ucznia, efektywność stosowanych metod oraz osiągnięcia uczniów w stosunku do standardów;przebieg procesu nauczania; ocenianie wspierające i sumujące.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!