TEORIA ROZWOJU WSZELKIEJ WIEDZY

man in gray shirt facing sticky notes

Zauważmy na marginesie, iż status ten posiada Piagetowska teoria rozwoju inteligencji czy generalnie — teoria rozwoju wszelkiej wiedzy, tj. epistemologia genetyczna; przy­najmniej w taki właśnie sposób — realistyczny — chce teorie te interpretować sam ich twórca.Powyższe uwagi zawierają wykładnię zakładanej przez epistemologię genetyczną swoistej odmiany instrumentalizmu w kwestii statusu poznawczego teorii empirycz­nych. Piagetowski wariant tego stanowiska określimy mianem „instrumentalizmu psychobiologicznego”, zaznaczając w ten sposób także jego zakres; nie obejmuje on pewnych teorii psychobiologicznych. Zważywszy zaś dwoisty charakter odniesienia przedmiotowego zdań rejestrujących fakty doświadczalne (treści doświadczenia fizycznego: potocznego i specyficznie naukowego, tj. eksperymentalnego), a także założoną w tym ujęciu pierwotność poznawczą umysłowych struktur logiczrio-ma- tematycznych względem doświadczenia, możemy powiedzieć, że nawet poszczególne „uogólnienia indukcyjne” doświadczenia fizycznego stwierdzają o świecie zew­nętrznym to tylko, co dopuszcza ingerująca na poziomie samego doświadczenia umysłowa struktura operacyjna (w przypadku nauki — struktura eksperymentatora).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!