ODNIESIENIE PRZEDMIOTOWE

girl in blue jacket holding white and brown short coated puppy

Z kolei odniesienie przedmiotowe twierdzeń jakiegoś systemu wiedzy empirycznej ma dwoisty niejako charakter: z jednej strony twierdzenia te odnoszą się do otoczenia — poprzez doświadczenie fizyczne, z drugiej zaś — do odpowiedniej umysłowej struktury logiczno-matematycznej: tej, która ingerowała na poziomie samego doświadczenia fizycznego lub tej, której werbalizacją jest dany system twierdzeń (teoria empiryczna). Wynika stąd, iż dowolny system wiedzy empirycznej stwierdza o świecie przedmiotowym to tylko, co — niezależnie od niego — stwierdza zespół samych .„uogólnień indukcyjnych” doświadczenia fizycz­nego, tj. zdań denotujących określone fakty ogólne, porządkowanych przez lo­giczno-matematyczne zasady danego systemu wiedzy’.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!