INTENSYWNY ROZWÓJ

group of people wearing white and orange backpacks walking on gray concrete pavement during daytime

W związku z tym intensyw­nemu rozwojowi ulegnie szkolnictwo wyższe różnych typów i pozio­mów (licencjackie, magisterskie, podyplomowe i doktoranckie) oraz proces kształcenia kadr naukowych w uczelniach akademickich;przekształceniach w gospodarce poszczególnych krajów, które powinny znaleźć odbicie w programach edukacji szkolnej, równole­głej oraz ustawicznej;eksplozję informacyjną; istotnym zadaniem szkoły staje się przygotowanie dzieci i młodzieży do radzenia sobie z lawinowym napływem różnorakich informacji, ich selekcją, przetwarzaniem, przechowywaniem i wykorzystaniem. Wymaga to przebudowy do­tychczasowych programów, podręczników, metod i środków pracy dydaktyczno-wychowawczej.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!