PRZEOBRAŻENIA RZECZYWISTOŚCI

woman carrying white and green textbook

Współcześnie pojęcie edukacji rozszerza swój zakres znacze­niowy, wykraczając poza obszar tradycyjnego uczenia szkolnego.Przeobrażenia rzeczywistości społecznej i gospodarczej rodzą po­trzebę wykorzystywania wielorakich zjawisk społeczno-politycznych tkwiących w środowisku lokalnym w celu transponowania ich na fakty pedagogiczne oraz współdziałanie z ośrodkami wychowania równoległego w projektowaniu i poszerzaniu wartości edukacyjnych. Należałoby zatem również zadbać o to, by szkoła:odpowiednio przygotowywała dzieci i młodzież do aktywne­go uczestnictwa w różnorodnych formach edukacji równoległej;wykorzystywała wpływy i oddziaływania edukacji równole­głej w projektowaniu i realizacji programu nauczania i wychowania szkolnego oraz współdziałała z instytucjami edukacji równoległej.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!