TENDENCJA ROZWOJOWA

three person pointing the silver laptop computer

Nie można też pominąć określenia innych niż dotąd proporcji między wiedzą o przeszłości, teraźniejszości przyszłości. Więcej miejsca w nich zajmować powinna wiedza do­tycząca współczesności i przyszłości. W projektowanej reformie edukacji obserwuje się też dążność do korelacji, koncentracji i inte­gracji, ujęcia treści w bloki tematyczne i interdyscypliname?)Zmiany w doborze treści kształcenia narzuca również występowanie nega­tywnych zjawisk cywilizacyjnych, dlatego w różnych kierunkach kształcenia ogólnego zamierza się uwzględnić treści humanistyczne, które decydują o dalszym rozwoju człowieka i świata. Oznacza to tendencję rozwojową edukacji prowadzącą do pogłębionego wykształ­cenia ogólnego, profesjonalizacji i perfekcjonizmu.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!