W SYSTEMIE LOGIKI

A group of friends at a coffee shop

Stąd w Systemie logiki znajdujemy odróżnienie logiki jako nauki rozumowania (zajmującej się analizą „procesu inte­lektualnego, zwanego rozumowaniem czy wnioskowaniem oraz takich innych ope­racji umysłowych, które mają ten proces ułatwić”) od logiki — „sztuki rozumo­wania” (próbującej „na podstawie [poprzedniej — K.Z.] analizy i pari passu z nią zestawić czy też utworzyć szereg reguł lub kanonów na to, by mieć probierz, czy dany dowód wystarcza, iżby uzasadnić dane twierdzenie”). Logika jako nauka jest tu rozumiana jako dział psychologii, tj. nauki zajmującej się badaniem „struktury ludzkich uzdolnień”, a nie tylko tych procesów myślowych, które „służą ocenie uzasadnień”  (te ostatnie są właśnie przedmiotem zainteresowania logiki).

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!