W ZAKRESIE SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ

women's blue dress shirt

Także i w zakresie bardziej szczegółowych rozwiązań postawionych kwestii epistemologicznych odnotować można wiele zbieżności świadczących o pozostawaniu przez Piageta w kręgu tych samych pozytywistycz­nych idei epistemologicznych, które’ widoczne są w dziele angielskiego filozofa. Najbardziej narzucającą się spośród owych zbieżności, jest utożsamienie norm poznawczych z normami logicznymi, przy analogicznym rozumieniu tych ostatnich. Tak jak Piaget odkrywa normy logiczne analizując myślenie, np. dziecka, w II stadium rozwoju inteligencji, podobnie Mili sądzi, iż jego logika dedukcji i indukcji stanowi werbalizację i kodyfikację norm i dyrektyw stosowanych intuicyjnie przez lucizi w różnego typu operacjach umysłowych.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!