TWIERDZENIA LOGIKI

people sitting on chair inside room

Wynika stąd m. in., że twierdzenia logiki-nauki są „prawami dotyczącymi umysłu”, tj. prawami psychologicznymi, dającymi się wyprowadzić dedukcyjnie z bardziej pod­stawowych („ostatecznych”) praw tej dyscypliny. Ponieważ logika jako sztuka rozu­mowania „opiera się” na logice-nauce , normy poznawcze i dyrektywy metodolo­giczne werbalizowane przez nią można w rezultacie pojmować jako „prawa myślenia”, czyli zapis swoistych prawidłowości psychicznych. Są to dla Milla fakty świadomości w rozumieniu psychologii introspekcyjnej.Ten właśnie moment koncentruje na sobie główny atak Piageta, co wskazuje, iż opozycja między epistemologią genetyczną a klasycznie pozytywistycznym systemem Milla rozgrywa się w istocie na terenie samej psychologii i o tyle ma ona znaczenie dla teorii poznania naukowego, o ile z odmiennych ustaleń psychologicznych wyprowadza się odpowiednio zmodyfikowane wnioski epistemologiczne.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!