KONFRONTACJA KONKLUZJI

woman in gray long sleeve shirt sitting beside boy in orange crew neck shirt

Wchodzić tu mogą w grę nie tyle same przesłanki psychologiczne epistemologii genetycznej, opozycyjne względem przesłanek psychologicznych zakładanych przez klasycznie pozytywistyczny system Millowski, ile wyprowadzone z nich konkluzje epistemologiczne. Konfrontacji tych konkluzji z dalszymi założeniami pozytywistycznymi poświęcimy następny fragment rozważań, w którym scharakteryzujemy także cechy orientacji epistemolo­gicznej, pozostającej w rzeczywistej opozycji względem pozytywizmu. Umożliwi nam to oszacowanie typu historycznego społecznej świadomości metodologicznej nauki werbalizowanej przez epistemologię genetyczną.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!