W NOWYM PARADYGMACIE

man and woman sitting on chairs

Nauczyciel w nowym paradygmacie oświaty nie może skupiać się wyłącznie na przekazywaniu wiedzy. Staje się bardziej diagno­stykiem, specjalistą w zakresie udzielania pomocy uczniom w kry­tycznym postrzeganiu rzeczywistości, odkrywaniu, analizowaniu i interpretowaniu pojęć i znaczeń. Przygotowuje uczniów do zada­wania refleksyjnych pytań, prowadzenia samokontroli i reileksji nad działaniem i myśleniem oraz uczy planowania przyszłości. Nauczyciel ma też pokazywać uczniom sposoby radzenia sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi, nieoczekiwanymi wydarzeniami i niepowodzeniami. Stoi przed nim także zadanie dbania o rozwój poznawczy uczniów, ich myślenia twórczego, wyobraźni społecz- lej, wrażliwości emocjonalnej i powiązany z tym rozwój tolerancji dla odmienności.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!