RODZAJ ZALEŻNOŚCI

woman in gray sweater holding white and yellow sticky notes

Tego rodzaju zależność zachodzącą w szczególności między dwiema histo­rycznie kolejnymi teoriami T i T’ określa Kmita mianem relacji korespondencji istotnie korygującej (ścisłej). Faktycznie, teoria T’ koryguje w sposób istotny wcześ­niejszą od niej teorię T na gruncie założenia, że jej literalne odniesienie przedm otowe D’ obejmuje jako swoją poddziedzinę praktyczno-obiektywne odniesienie przed­miotowe teorii T (poddziedzina ta stanowi tzw. względne praktyczno-obiektywne odniesienie przedmiotowe teorii T). Jeśli tak, to teoria T’ może wyjaśnić fakt uprzed­niej akceptacji społecznej teorii T, a także wskazać praktyczno-obiektywne warunki (ujęte z jej punktu widzenia) efektywnego stosowania w praktyce społecznej teorii T.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!