REWOLUCYJNE ZMIANY

woman in black coat sitting on chair

Niemal rewolucyjne zmiany w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji za pośred­nictwem nowoczesnych technik i technologii zapowiadają istotne przeobrażenia funkcji szkoły. Wydaje się, że edukacja szkolna będzie nic tyle dostarczać wiedzę, co raczej pomagać w jej poszukiwaniu, selekcji, opracowaniu, komentowaniu i stosowaniu. Szkoła powinna być miejscem systematyzowania wiedzy, kontaktów społecznych, zdobywania i kształtowania postaw, umiejętności współpracy, pomo­cy w wielu dziedzinach aktywności edukacyjnej i pozaedukacyjnej. Fuikcje doradcze, środowiskowe i kulturotwórcze powinny przy­wrócić jej rangę instytucji użyteczności społecznej i uczynić miej­scem realizacji rzeczywistych potrzeb jednostek i grup społecznych.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!