NA PIERWSZYM ETAPIE EDUKACYJNYM

woman pointing at paper

W Podstawie programo­wej kształcenia ogólnego czytamy, że zadaniem szkoły podstawowej na pierwszym etapie edukacyjnym jest:uświadamianie uczniom wartości rodziny, środowiska lokal­nego i ojczyzny w życiu człowieka oraz wskazanie obowiązków, jakie każdy ma wobec tych wspólnot;uczenie zwyczajów, obyczajów i właściwych zachowań w śro­dowisku rodzinnym oraz wobec kolegów i nauczycieli;uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i ota­czającej przyrody;rozpoznanie poziomu sprawności warunkującego opanowanie przez uczniów podstawowych umiejętności: czytania, pisania i racho­wania; odpowiednio do tego prowadzenie ćwiczeń usprawniających;kształtowanie właściwych nawyków higienicznych;zapoznanie z polską i światową klasyczną literaturą dziecięcą.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!