OKREŚLENIE STANDARDÓW

man wearing headphones while sitting on chair in front of MacBook

W rozwiąza­niach tych władze Unii dostrzegają możliwości urzeczywistnienia ideału wychowania młodego pokolenia przez nawiązywanie przyjaź­ni z rówieśnikami w innych krajach, wzajemne poznawanie dorobku kulturalnego, historycznego, politycznego i gospodarczego państw, a także przez wspólną działalność ekologiczną w obronie środowiska naturalnego naszego kontynentu.Określając oświatowe priorytety, państwa członkowskie Unii za­chowują swoją tożsamość i nie unifikują systemów edukacyjnych (G. Tadeusiewicz, 1997, s. 17). Dążą natomiast do określenia stan­dardów kształcenia i porównywalności dyplomów. Jest to słuszne ze względu na przewidywaną migrację ludności, możliwości rozpoczy­nania i kontynuowania kształcenia w różnych krajach oraz tworzenia europejskiego rynku pracy.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!