DOŚWIADCZALNE FAKTY

person using MacBook Pro

Uwzględnia wszak ona istnienie teorii wykraczających daleko poza to, co stwierdzić można w samym do­świadczeniu, a rozwój wiedzy charakteryzuje jako odpowiednie, radykalne przemiany jakościowe. Jednakże przemiany te mają – w jej ujęciu – właśnie charakter psycho­biołogiczny; nie wiąże ona z nimi procesu wprowadzania istotnych korektur w sa­mych „naukowych obrazach” poznawczo opracowanej rzeczywistości, w „obrazach” wyznaczonych przez historycznie wcześniejsze systemy wiedzy, zaś korygowanych na iruncie systemów je eliminujących. Z uwagi na instrumentalistyczny status teorii empirycznych kolektury związane z przemianami wiedzy mają charakter wyłącznie formalny i dają się opisywać jako wzrost spójności, prostoty, abstrak- cyjności czy zakresu stosowalności empirycznej. W płaszczyźnie faktów doświad­czalnych efektem tych przemian jest ich kumulacja. Generalnie trzeba więc przyjąć, że wyobrażenie rozwoju nauki dane przez epistemologię genetyczną, mimo iż w literal­nym sformułowaniu odbiega dość znacznie od ujęcia Millowskiego, w gruncie rzeczy respektuje zmodyfikowane nieco założenie fenomenalistycznego realizmu.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!