CHARAKTERYSTYKA WIEDZY NAUKOWEJ

MacBook Pro near white open book

Otóż, charakterystyka wiedzy naukowej, nakreślona w ramach epistemologii genetycznej, w wielu punktach odnotowuje w swoisty dla siebie spo­sób własności wiedzy generowanej przez społeczną praktykę badawczą z następnego okresu historycznego jej rozwoju, tj. z okresu przełomu teoretycznego. Bywa on takie określany mianem etapu przełomu antypozytywistycznego. W okresie tym, z uwagi na nowe zapotrzebowania obiektywne kierowane do nauki ze strony poza­naukowych typów praktyki społecznej, zmienia się społeczna świadomość metodo­logiczna, wyznaczająca — w płaszczyźnie społeczno-subiektywnej – nowy styl postę­powania badawczego, odpowiedni do tego, by sprostać nowym wymogom obiektyw­nym; społeczna praktyka badawcza okresu przedteoretycznego (pozytywistycznego) traci dotychczasową swą efektywność.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!