No Image

POZIOM ARGUMENTACJI

21 kwietnia, 2015 Mikołaj Kasprewicz 0

Poziom takiej argumentacji nie odbiega w zasadzie od tego, jaki charakteryzuje — powszechnie uznane za nienaukowe — wywody C. G. Junga, formułującego hipotezę o wrodzonym […]

No Image

SZCZEGÓLNIE WIDOCZNE

17 kwietnia, 2015 Mikołaj Kasprewicz 0

Jest to szczególnie widoczne w przy­padku epistemologii genetycznej – przy wyjaśnianiu pewnych własności poszcze­gólnych teorii naukowych czy relacji zachodzących między historycznie kolejnymi systjmami wiedzy (formalnej, […]