EMPIRYCZNA NIESPRAWDZALNOŚĆ

woman in black coat sitting on chair

W epistemologii genetycznej brak tego rodzaju twierdzeń. Wynika stąd, iż z rozszerzeniem zakresu stosowalności em­pirycznej praw równoważenia się struktur inteligencji, tak by objął on także struk­tury WN, nie szło w parze ich empiryczne sprawdzenie z uwagi na ten poszerzony zakres. A to wystarcza, by uznać Piagetowskie przykłady wyjaśniania zjawisk z za­kresu rozwoju nauki za obciążone błędem ad hoc. Teoretyczne — jak to z czasem pokażemy – prawa równoważenia się umysłowych struktur logiczno-matematycznych nie mogą więc, także i z tego względu, wyjaśnić historycznych aspektów społecznej praktyki badawczej i będącej jej globalnym efektem wiedzy naukowej. Są one – jak dotychczas – niesprawdzalne empirycznie, zaś właściwa im perspektywa ahisto­ryzmu społecznego uniemożliwia uchwycenie społeczno-historycznej zmienności czy to samej praktyki badawczej, czy wiedzy naukowej przez nią generowanej.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!