DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ

man wearing headphones while sitting on chair in front of MacBook

Diagnoza sytuacji wychowawczej ujawnia konieczność tworze­nia spójnego programu działań wychowawczych w szkole oraz ist­nienia wspólnej wizji wychowawczej szkoły. Będzie ona pokazywać kierunek działań i pozwoli określić, jak daleko posunęliśmy się w zamierzonym kierunku. Wizja szkoły jest intencjonalnym modelem pożądanego stanu placówki oświatowej. Jej najważniejszą częścią jest projekt procesu dydaktyczno-wychowawczego gwarantującego realizację fundamentalnych wartości. Na dobrze sformułowaną wizję składają się intuicja, twórczość i emocje.Jej tworzenie poprzedzone musi być odpowiedzeniem nauczycieli na następujące pytania:Jak wygląda szkoła naszych marzeń?Co chcemy osiągnąć, ucząc w tej szkole?Jakie efekty ma przynieść nasza praca?Jakie plany i zamierzenia pragniemy realizować zgodnie z wcześniej określoną koncepcją szkoły?Jaki model nauczyciela powinien funkcjonować w naszej szkole?Czego należy dokonać, by osiągnąć sukces?Czego będą potrzebowali nasi uczniowie w przyszłości?

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!