POZIOM ARGUMENTACJI

woman in gray long sleeve shirt sitting beside boy in orange crew neck shirt

Poziom takiej argumentacji nie odbiega w zasadzie od tego, jaki charakteryzuje — powszechnie uznane za nienaukowe — wywody C. G. Junga, formułującego hipotezę o wrodzonym chara­kterze „archetypów”, czyli — w jego ujęciu — pewnych biologicznych inwariantów psychiki ludzkiej, wchodzących w skład „nieświadomości zbiorowej”, która jakoby determinuje pewne fenomenalistycznie uchwytne cechy wytworów kulturo­wych, analogiczne w różnych kulturach pochodzących z różnych epok historycz­nych (hipoteza ta redukuje prawidłowości dziedziczenia społeczno-kulturowego do prawidłowości dziedziczenia biologicznego).Przedstawiony powyżej sposób empirycznego uzasadniania twierdzeń o biolo­gicznym charakterze pewnych inwariantów praktyki społecznej czy skojarzonych z nią sfer świadomości społecznej (lub poszczególnych sektorów doświadczenia społecznego) sugeruje, iż wyjaśnianie pewnych fragmentarycznych elementów owej praktyki czy świadomości społecznej na podstawie tego rodzaju twierdzeń, z reguły ma charakter ad hoc, ponieważ brak innej, właściwej ewidencji empirycznej na poparcie tak konstruowanych eksplanansów.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!