DZIAŁAJĄCE INSTYTUCJE

three person pointing the silver laptop computer

Instytucje działające w środowisku lokalnym mają znaczący wpływ na poglądy i postawy dzieci i młodzieży, kształtowanie ich norm społecznych, orientacji życiowych i wybór wartości. Stąd też zadaniem szkoły jest selektywne eksponowanie tych wpływów oraz celowe współdziałanie i wielostronne wykorzystywanie ośrodków wychowania równoległego w procesie edukacyjnym. Kierunek rozwoju edukacji wyznacza państwo. Wpływa ono także na aksjologię pedagogiczną i koncepcje kształcenia, dyktuje podstawowe treści kształcenia, prowadzi podstawową politykę kształcenia i zatrudnienia nauczycieli, zapewnia również niezbędne warunki materialno-ekonomiczne dla uspołecznienia szkoły i syste­mu edukacji.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!