BEZPOŚREDNIE OPARCIE WIEDZY

girl in blue jacket holding white and brown short coated puppy

Z drugiej jednakże strony, empiryzm tradycyjny myli się również, uważając, że wszelka wiedza prawomocna (empiryczna, logiczno-matematyczna) wywodzi się z doświadczenia. Nic istnieje bowiem wiedza bezpośrednio oparta na doświadczeniu i to tzw. czystym doświadczeniu, niezakłóconym przez jakieś elementy myślowe (przez formy logiczno-matematyczne). Doświadczenie fizyczne, sta­nowiące podstawę wiedzy przedmiotowej, zależne jest bowiem od umysłowych struktur logiczno-matematycznych podmiotu poznającego, źródłem zaś tych ostatnich nie jest doświadczenie fizyczne, lecz tzw. doświadczenie logiczno-matematyczne wrodzone struktury odruchowe.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!