DOKONUJĄC DIAGNOZY

boy in black hoodie sitting on chair

Dokonując diagnozy początkowej, należy uwzględnić wszystkie zasoby szkoły, zarówno podmioto­we, jak i przedmiotowe, a więc: tradycję, wiedzę, doświadczenie, osoby i ich zapał, entuzjazm, a także bazę, środki materialne i-fendusze. Warto również zbadać potrzeby i oczekiwania środo­wiska, w którym szkoła funkcjonuje. Pomocą mogą służyć np. rodzice oraz przedstawiciele organu prowadzącego i nadzorujące­go szkołę. Sposoby diagnozowania pracy wychowawczej mogą byc róż­ne, np.: rozmowy, dyskusje, ankiety, wywiady. Zdobyta w ten sposób wiedza powinna ułatwić planowanie i przyczynić się do opracowania aktualnego i pożądanego profilu szkoły i absolwenta oraz okazać się pomocna w określeniu misji szkoły.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!