No Image

W ZAKRESIE SFORMUŁOWANIA

15 września, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Prima facie mogłoby nasunąć się przypuszczenie, że przynajmniej w zakresie tego bardzo ogólnego sformułowania epistemologia genetyczna Piageta bliska jest stanowisku zajętemu (pośrednio) wobec sporu o […]

No Image

WSZYSTKIE KONCEPCJE

14 września, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Zgodnie z tym co już za­powiadaliśmy, w dalszych partiach tego rozdziału zestawimy Piagetowską wizję rozwoju nauki z pozytywistyczną i hipotetystyczną teorią poznania naukowego. Nawiasem dodajmy, […]

No Image

ZAJMOWANE STANOWISKO

6 września, 2016 Mikołaj Kasprewicz 0

Tradycją epistemologiczną, względem której określa Piaget zajmowane przez siebie stanowisko, jest z jednej strony pozytywizm (określany przez niego mianem „tradycyjnego”, „klasycznego” czy „czystego” empiryzmu lub […]