PRZYJAZNA SFERA ŻYCIA

eyeglasses with gray frames on the top of notebook

Uczynienie szkoły i oświaty interesującą i przyjemną sferą ży­cia, spełniającą pragnienia i oczekiwania uczestników różnych fonu edukacji, tj. dzieci, młodzieży, ludzi dorosłych;demokratyzacja i uspołecznienie oświaty, zwiększające zarówno kompetencje, jak i obowiązki społeczeństwa wobec edukacji;samoregulacja i elastyczność systemu edukacji, jego podat­ność na zmiany związane m.in. z zaspokojeniem oczekiwań indywi­dualnych człowieka, rozwojem jego osobowości i funkcjonowaniem w różnych sytuacjach społecznych;upowszechnienie pełnego i pełnowartościowego kształcenia średniego oraz zwiększenie dostępu do studiów wyższych;rozwój szkolnictwa niepublicznego;wiązanie kształcenia ogólnego z przygotowaniem zawodo­wym lub przedzawodowym;decentralizacja kierowania i zarządzania edukacją, wzrost sa­morządności szkół i autonomii uczelni, zaawansowanie procesu usamorządowienia szkoły i innych placówek oświatowych;otwieranie się środowisk edukacyjnych na nowe idee peda­gogiczne i wykorzystywanie doświadczeń praktycznych innych kra­jów, przede wszystkim Unii Europejskiej.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!