ZAJMOWANE STANOWISKO

man in black crew neck t-shirt using black laptop computer

Tradycją epistemologiczną, względem której określa Piaget zajmowane przez siebie stanowisko, jest z jednej strony pozytywizm (określany przez niego mianem „tradycyjnego”, „klasycznego” czy „czystego” empiryzmu lub pozytywizmu), z drugiej zaś różne wersje aprioryzmu (platonizm, kantyzm, a także specyficznie pojęty nominalizm). Jak już wzmiankowaliśmy (w rozdz. I), jest to stanowisko kry­tyczne, którego systematycznie rozwiniętym członem pozytywnym ma być episte­mologia genetyczna, powołana do życia m. in. po to, by dostarczyć „trzeciego”, właściwego rozwiązania kwestii teoriopoznawczych, źle stawianych i nietrafnie rozwiązywanych czy to przez tradycyjny empiryzm, czy aprioryzm.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!