DROGA DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW

boy in white long sleeve shirt writing on white paper

Drogą do osiągnięcia tych celów było m.in. wprowadzenie no­wego ustroju szkolnego. Składają się nań sześcioletnia szkoła pod­stawowa, trzyletnie gimnazjum oraz system szkół ponadgimnazjal- nych. Dla porównania przedstawiono starą i nową strukturę systemu szkolnego.Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne, uwzględniając poziom rozwoju psychofizycznego ucznia i jego sytuację rodzinną. Zadania szkoły można podzielić na trzy zasadnicze grupy:szkoła umożliwia:zdobycie wykształcenia;rozwój umiejętności porozumiewania się w mowie i piśmie;poznawanie i rozumienie świata;ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;rozumienie siebie, innych ludzi i ich poglądów;poszukiwanie duchowych wartości życia oraz kształtowanie i oce­nę własnej wartości, rozwijanie potrzeby doskonalenia się.

O Mikołaj Kasprewicz 709 artykułów
Hej, z tej strony Mikołaj. Witam Cię serdecznie na moim blogu poświęconym tematyce technicznej! Jest to miejsce, które ewoluuje z każdym dniem. Coraz częstsze wpisy, coraz obszerniejsza wiedza, przekonaj się sam!